Cennik

 

 

CENNIK USŁUG PASZPORTOWYCH I ZOOTECHNICZYCH OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI WZHK BIAŁYSTOK W 2016 R.
       
  CENNIK członek nieczłonek
1 Ocena wartości użytkowej klaczy starszej ze źrebięciem                           (OKS)  25 35
2 Ocena wartości użytkowej klaczy starszej bez źrebięcia                            (OKS)  5 5
3 Ocena wartości użytkowej klaczy młodej              lic.                               (OKM)  20 30
4 Wpis klaczy do księgi                                               lic.                            (WKM)  25 35
5 Świadectwo wpisu do ksiąg                                     lic. 5 5
6 Ocena wartości użytkowej ogiera starszego                                               (OOS)  130 160
7 Ocena wartości użytkowej ogiera młodego             lic.                             (OOM)  100 120
8 Wpis ogiera do księgi                                                lic.                           (WOM) 50 75
9 Świadectwo wpisu do ksiąg                                      lic. 5 5
10 Ocena wartości użytkowej og. w polowej wstępnej próbie dzielności      (POW) 15 25
11 Ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej próbie dzielności(POZ)  30 40
12 Ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności                    (PK)  15 25
13 Ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego                        (OŹ) 5 5
14 Opłata zootechniczna-duplikat dokumentu hodowlanego  50 50
15 Wydanie duplikatu paszportu koniowatego 150
16 Tylko elektroniczna identyfikacja koniowatego 71,2
17 Rejestr.konia sprowadzonego z zagr. + opis sł. i graf. + zmiana posiadacza 53,5 +41,8 +11=106,3
18 Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych 17,5
19 Dokonanie opisu słownego i graficznego oraz elektr. identyf.konia 79,2 125
20 Zarejestrowanie koniowatego 41,8
21 Wydanie paszportu koniowatego 4,0
22 Składka członkowska 30
23 Wpisowe 30

 

Nasi partnerzy